Prace geologiczne, opinie i ekspertyzy geotechniczne, operaty wodnoprawne

Opinie i ekspertyzy geotechniczne

W przypadku zamiaru budowy domu lub innego obiektu, rekomendujemy wykonanie wstępnych badań geotechnicznych. Stanowią one niewielki koszt, w stosunku do korzyści jakie ze sobą niosą.

W wyniku wykonanych badań możliwe jest zaoszczędzenie znacznych kwot związanych z właściwym zaprojektowaniem umieszczenia obiektu oraz ewentualną zmianą koncepcji zagospodarowania terenu lub wycofania się z transakcji.

Operaty wodno-prawne

  • na pobór wody

  • na wprowadzanie ścieków

  • na wprowadzanie ścieków przemysłowych

  • na wykonanie urządzenia wodnego

Inne

  • Dokumentacje geotechniczne

  • Badania gruntu

  • Wiercenia geologiczne

  • Projekty i dokumentacje studni

Zapraszam do współpracy! Zadzwoń 602-783-670